پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تماوره کلره سئوگی باغیشلایان تانرینین آدی ایلا

یکشنبه سوم آذر 1392 11:41 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


    زندگی به من آموخت هر چیز قیمتی دارد
    پنیر مجانی فقط در تله موش یافت می شود !
 
سه شنبه چهارم آذر 1393 23:58 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


شبی از سوز گفتم قلم را

بیا بنویس غم های دلم را

قلم گفتا برو بیمار عاشق

ندارم طاقت این بار غم را

سه شنبه چهارم آذر 1393 22:13 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


خستگی را زندگی کرده ام

می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم !

چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 23:48 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


تسلیت متفاوت علی ضیا
شنبه بیست و چهارم آبان 1393 23:1 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


شنبه هفدهم آبان 1393 20:47 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


***

سرش به نیزه به گل های چیده می ماند

به فجر از افق خون دمیده می ماند
یگانه بانوی پرچم به دوش عاشورا
به نخل سبز ز ماتم تکیده می ماند
میان خیمه ی آتش گرفته، طفل دلم
به آهویی که ز مردم رمیده می ماند
شب است گوش یتیمان ز ضربت سیلی
به لاله های ز حنجر دریده می ماند
رقیه طفل سه ساله که حوری حرم است
به آن که رنج نود ساله دیده می ماند
امام صادق حق پشت ناقه ی عریان
به زیر یوغ چو ماه خمیده می ماند
شوم فدای شهیدی که در کنار فرات
به آفتاب به خون آرمیده می ماند
هلال یک شبه ی من، ز چیست خونینی؟
نگاه تو به دل داغ دیده می ماند
حکایت احد و اشک چشم خونینش
به اختران ز گردون چکیده می ماند

 

 این شعر بسیار زیبا از شاعر دلسوخته اهل بیت آقای احد ده بزرگی می باشد .

دوشنبه دوازدهم آبان 1393 14:1 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


ای اسب بی سوار از اینجا گذر نکن

  با خون یال خویش غـمی بیشــتر نکن

بگذار این امید بمانـد بــه کــودکــان

  بر کودکان حکایت مرگ پـــدر نـکــن

از خیمه ها که میگذری شیهه ای نکش

  این زخم تازه را به کسی تازه تر نکن

زینب امید داده بــه طــفلان بــی پــدر

  با آمـدن نـصـیحـت او بـــی اثـــر نکن

دانم که شیهه های تو از زور غصه هاست

  این بغض را بخور و یتیمان خبر نکـن

بر خود ببال چونکه سوار تو مــرد بود

   فکر شکست لشگر مردان به سـر نـکن

از من شنو کـه گــریـه امانم نــمــیدهــد

  با کوفیان مشین و به جایـی سـفر نکـن

این انتظار تلخ به از نـاامــیــدی اســت

  ای اسب بی سوار از اینـجا گــذر نکن

سه شنبه ششم آبان 1393 21:39 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان

اباعبد الله حسین تسلیت باد

دوشنبه پنجم آبان 1393 19:4 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


دوشنبه پنجم آبان 1393 18:58 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

چاکرتم به مولا سردار

با این جوابت دشمنامون ایست قلبی نکنن سکته رو حتما میزنن

پنجشنبه سوم مهر 1393 21:7 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 در دنیاى من فقط یک نفر لبخند مرا خواست (عکاس)که او هم پولش راگرفت.

سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 23:44 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


کمی عوض شدم 

دیریست از خداحافظی هاغمگین نمیشوم 

به کسی تکیه نمیکنم

و از کسی انتظار محبت ندارم 

خودم بوسه میزنم بر دستانم

  سر به زانوهایم میگزارم و سنگ صبور خودم میشوم

  چقدر بزرگ شدم یک شبه......

جمعه بیست و یکم شهریور 1393 23:29 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


بهانه را دو دستی تقدیم کسی کردم که

برای عبور از من  در به در دنبالِ.....بهانه می گشت.!!!  

سه شنبه هجدهم شهریور 1393 21:18 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


قـهوه دم می كنم ...

نصـف قاشق سیانور در فنجانت می ریزم ...

نگاهم كه می کنی بی تاب میشوم ... .

می گویم : "قـهوه ات سرد شده بگذار عوضش كنم" ♥     

سه شنبه هجدهم شهریور 1393 21:16 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


زندگی همیشه در جریانه ولی ما رو در جریان نمی ذاره !

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 22:18 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


بعضی آهنگ ها هستن وقتی گوششون میدی به خودت میگی:

من کی زندگیمو واسه این یارو تعریف کردم که از روش آهنگ ساخته؟؟؟؟

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 21:52 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام ؟ 

که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من می خواند ؟  

  مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است !

 

جمعه هفدهم مرداد 1393 23:13 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


. آدم مست باشه ، اما پست نباشه !

آدم سر کار باشه ، اما سربار نباشه !

آدم بیکار باشه ، اما بی عار نباشه !

آدم بی کس باشه ، اما ناکس نباشه !

آدم بی صفا باشه ، اما بی وفا نباشه !

آدم دلتنگ باشه ، اما دل سنگ نباشه !

خلاصه کنم . . .

آدم مرد نباشه ، اما نامرد هم نباشه ! .

جمعه هفدهم مرداد 1393 1:16 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


جمعه سوم مرداد 1393 22:54 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


جمعه سوم مرداد 1393 22:52 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


دل را ز شرار عشق سوزاند علی (ع)،

  یک عمر غریب شهر خود ماند علی

  وقتی که شکافت فرق او در محراب، 

گفتند مگر نماز میخواند علی  

 

پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 21:18 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

هیچکس نسوخت دلش برام

اونجور که تو دلسوزمی

تویی که دلواپس هر شب وهرروز منی

مادر

جمعه بیستم تیر 1393 23:53 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


سهم دل ما این بود

آلوده وبیهوده

تا بوده همین بوده

جمعه سیزدهم تیر 1393 20:56 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


به یادم هست آن سوز زمستان را

پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 22:25 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


یکشنبه هشتم تیر 1393 0:22 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


   عشق يعنى اشك توبه در قنوت  

  خواندنش با نام غفار الذنوب 

   عشق يعنى چشمها هم در ركوع 

   شرمگين از نام ستار العيوب   

  عشق يعنى سرسجود و دل سجود  

  ذكر يارب يارب از عمق وجود  

  حلول ماه ضيافت ا… ماه عروج اوليا ا… مباركباد/ التماس دعا

 

 

شنبه هفتم تیر 1393 22:28 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


گفتم نمیدانم که در قید که هستی

طرفدار خدا یا بت پرستی

نمیدانم در این دنیای محشر

به چه عشقی چنین ساکت نشستی

 

 

جمعه ششم تیر 1393 13:44 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


پنجشنبه پنجم تیر 1393 23:4 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


توی این شهر فرنگ همه چی رنگابارنگ

جورواجورن آدما همه شکل وهمه رنگ

دلابی ثبات شدن

آدما ربات شدن

توی عصر فاجعه

آدمک ها آهنی

همه چشمها شیشه ای

همه قلبا آهنی

دلی نیست اینجا دیگه هر دلی نیست

من دارم غرق میشم ساحلی نیست

پنجشنبه پنجم تیر 1393 22:5 |- مجید افشار -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


Aytem.ir